Skutki odwodnienia

Nie bagatelizuj objawów!

W razie wystapienia u Twojego dziecka niepokojących objawów należy skontaktować się z lekarzem. To on zdiagnozuje chorobę, wykluczy inną przyczynę wystąpienia objawów i zastosuje odpowiednie leczenie. Jeśli biegunka i wymioty są bardzo nasilone, mogą prowadzić do gwałtownego odwodnienia3

oraz istotnych niedoborów pierwiastków z niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu dziecka. W takim przypadku może być konieczne umieszczenie dziecka w szpitalu i nawadnianie dożylne. Pobyt w szpitalu może trwać kilka dni.3

Przykłady objawów świadczących o odwodnieniu:1,7,25

Zapadnięte gałki oczne
Suche, spierzchnięte, usta
Płacz bez łez
Rzadkie i skąpe
oddawanie moczu
Zapadnięte ciemiączko
u niemowląt
Po naciśnięciu paznokcia
jego różowy kolor nie wraca
w ciągu 1‑2 sekund
Skóra na brzuchu
uchwycona palcami
tworzy fałd, który się
wolno rozprostowuje

Ostra biegunka
i wymioty mogą doprowadzić
do odwodnienia3