Zakażeniu rotawirusowemu
trudno jest zapobiec bez zastosowania
odpowiedniej profilaktyki1,8

Ze względu na właściwości rotawirusów samo przestrzeganie zasad higieny może nie zapewnić
wystarczającej ochrony przed zakażeniem rotawirusowym – działania profilaktyczne warto rozszerzyć
o szczepienia ochronne.1,8

Rotawirusy są wokół mnie