Przykładowy schemat szczepień Przykładowy schemat szczepienia 2‑dawkowego*,13Przykładowy schemat szczepienia 3‑dawkowego*,14

  • 2 dawki
  • 3 dawki

*Sposób dawkowania szczepionki powinien opierać się na informacjach zawartych w Charakterystyce Produktu Leczniczego oraz zaleceniach zgodnych z aktualnym Programem Szczepień Ochronnych13,14,24